1399/2/24 - اخبار عمومی

اختلال درسیستم کلاس مجازی

با سلام به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند بدلیل ارتقا سیستم کلاس مجازی روز چهارشنبه 24 اردیبهشت امکان ورود به کلاس مجازی وجود ندارد.

 
با سلام به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند بدلیل ارتقا سیستم کلاس مجازی روز چهارشنبه 24 اردیبهشت امکان ورود به کلاس مجازی وجود ندارد. لطفا برای زمان دیگری برنامه ریزی نمایید.