1399/1/20 - اخبار عمومی

راهنمای ورود به سامانه

اساتید و دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه نام کاربری و کلمه عبور خود را بدین صورت وارد نمایند...

 

نام کاربری و کلمه عبور ورود به سامانه

اساتید:

1. نام کاربری: tec+کد استاد (برای نمونه tec370924)

تذکر1: در صورتی که از کد استاد خود اطلاع ندارید به سامانه گلستان مراجعه نمایید.

تذکر2: اساتیدی که قبلاً از سامانه استفاده کرده اند از همان نام کاربری قبلی استفاده نمایند.

2. کلمه عبور: پنج رقم آخر کد ملی می باشد.

دانشجویان:

1. نام کاربری: stu + شماره دانشجویی (برای نمونه stu9812345678)

2. کلمه عبور: پنج رقم آخر کد ملی می باشد.

توجه: در صورت اشکال با ایمیل lms@ihu.ac.ir یا شماره پیامکی 6600098710 مکاتبه نمایید.